Wat de Wereld Nodig heeft!

Meer informatie over hoe wij een Community willen maken voor de Mensheid

De Gouden Tijden voor de mensheid


Waar wij momenteel voor gaan is het samen brengen van mensen met verschillende  ervaringen die zich geroepen voelen om zich in te zetten voor onze maatschappij/wereld. Als jij je geroepen voelt om hieraan deel te nemen laat ons iets weten. Dan kunnen we hierover een gesprek voeren indien u dit wenst.

Weet ook dat het samenstellen van verschillende groepen tijd zal vragen maar wij hopen volgend jaar ergens van start te kunnen gaan met het brengen van oplossingen voor de mensheid. Met dank voor de interesse en misschien tot zo. (Om ons te bereiken kijk even naar contact voor email en telefoon.)

Coaching

Vanuit InDialogue geven wij "gratis" coaching. Stress en Burn-Out maken er zeker deel vanuit. Contacteer ons voor meer details. Een gesprek kost niets en de Coaching ook niet. Wil je toch een gift doen dan kan je dit doen in onze vzw.

Communicatie mogelijkheden


NLP en Neuro-Semantiek zijn communicatie middelen die mensen helpen in deze moeilijke tijden om beter te kunnen omgaan met zichzelf en anderen. Weten hoe we functioneren en hoe we kunnen veranderen is een noodzaak geworden vandaag. Vandaar dat InDialogue in onze Blog voor meer informatie over deze boeiende materie.