Je Beste Zelf!

Liefde die....

11-12-2023

De liefde die je achterhoudt is de pijn die je levenslang meedraagt!!!

De gezondheid en robuustheid van organisaties en culturen hangen af van het vermogen van mensen om echt en authentiek te zijn - om eerlijk en openhartig te zijn en de hoogste ethische normen te hanteren. Het hangt ervan af of zij menselijk en humaan zijn en of zij een op mensen gebaseerde cultuur creëren die mensen in staat stelt...