Authenticiteit ontketenen

10-04-2023

De gezondheid en robuustheid van organisaties en culturen hangen af van het vermogen van mensen om echt en authentiek te zijn - om eerlijk en openhartig te zijn en de hoogste ethische normen te hanteren. Het hangt ervan af of zij menselijk en humaan zijn en of zij een op mensen gebaseerde cultuur creëren die mensen in staat stelt echt te zijn terwijl zij werken en met elkaar omgaan. Het is eenvoudig te beschrijven, de uitdaging is het na te leven.

Boek Get Real Volume XIV - blz. 4 - 2016