Inspanning en Oefening

06-04-2023

De zwakste ziel die haar zwakheid kent en deze waarheid gelooft - dat kracht alleen kan worden ontwikkeld door inspanning en oefening - zal, aldus gelovend, onmiddellijk beginnen zich in te spannen. En door inspanning bij inspanning, geduld bij geduld en kracht bij kracht te voegen, zal hij zich steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk goddelijk sterk worden.

Zoals de fysiek zwakke man zichzelf sterk kan maken door zorgvuldige en geduldige training, kan de man met zwakke gedachten deze sterk maken door zich te oefenen in juist denken.

Doelloosheid en zwakheid afschaffen en doelgericht gaan denken is toetreden tot de rangen van de sterken die alleen mislukking erkennen als een van de wegen naar bereiking. Die ervoor zorgen dat alle omstandigheden hen dienen en die sterk denken, onbevreesd proberen en meesterlijk presteren.

Sectie uit het boek: As A man Thinketh.