Kenmerken van Zelf-Actualiserende Mensen

11-04-2023
 • Het vermogen om onzekerheid te verdragen
 • Acceptatie van zichzelf en anderen
 • Spontaniteit en creativiteit
 • Behoefte aan privacy en eenzaamheid, onthechting
 • Capaciteit voor diepe en intense relaties
 • Echte zorg en liefde
 • Altruïstisch
 • Zelfoverstijgend (stap terug)
 • Gevoel voor humor en lichtheid
 • Een innerlijke gerichtheid en afwezigheid van kunstmatige dichotomieën (liefde/haat; zwak/sterk; werk/spel enz.)
 • Efficiëntere perceptie van de werkelijkheid: waarnemen zonder oordeel
 • Eenvoud, natuurlijkheid
 • Autonomie: onafhankelijkheid van cultuur en behoefte aan conformiteit
 • Mystieke of piekervaringen
 • Democratischer in houding en omgang met anderen (gelijken, collega's)
 • Het vermogen om middelen en doelen te onderscheiden
 • Meer een filosofische houding over de dingen
 • Een groter besef van de heiligheid van het leven
 • Blijvende frisheid van waardering

Neuro-Semantics - Actualizing Excellence International Society of Neuro-Semantics