Extract Uit Het BoekLeiderschap met Hart en Ziel

15-02-2023

Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid
Door Johan Verstraeten

Hoogleraar aan de K.U. Leuven

Leven in een gesloten Hermeneutische horizon zonder leiderschap
(Hermeneutisch = uitleggend, verklarend)
Betekenisverlies

Wanneer we leiderschap opvatten als het vermogen om te innoveren door de ontdekking en schepping van nieuwe betekenissen, stuiten we onmiddellijk op een probleem, want onze tijd wordt gekenmerkt door betekenisverlies.
Talloze zogenaamde innovaties die op de markt worden gebracht, zijn niet meer dan een herhaling, verpakt in nieuwe vormen of toegerust met technische verbeteringen van het reeds bestaande. Men ontwerpt vliegtuigen, auto's, computers en gsm-toestellen met de "nieuwste" technische snufjes, maar er wordt geen grondige verandering aangebracht in de wijze waarop mensen zich gedragen of met elkaar in communicatie treden. Vele van dergelijke innovaties scheppen allesbehalve een leefbare wereld, integendeel, ze maken het geïndividualiseerde mens zijn nog eenzamer met het opvoeren van de kwantiteit van relaties. Bovendien maken ze meer kennis mogelijk zonder evenwel het vermogen te verbeteren om de wereld als zinvol te interpreteren. Met wat overdrijving zou men hier kunnen zeggen: er ontstaat een "geairconditioneerde nachtmerrie" waarin het leven technisch meer en meer geperfectioneerd raakt, terwijl het vermogen om er betekenis aan te geven afneent.